Läraren Maja

Maja undervisar en skolklass som består av nyanlända ungdomar. Hon engagerar sig i eleverna mer än vad hennes yrkesroll kräver. Men enligt en regeringsproposition kan de betyg hon och de andra lärarna sätter påverka elevernasLäs mer

Arbetsförmedlarna i Göteborg

Efter nio år i Sverige är endast hälften av alla nyanlända i någon form av arbete. På arbetsförmedlingen i Göteborg arbetar man med att få de nya svenskarna i arbete. Samtidigt debatterar de politiska partiernaLäs mer

Major Nyström

Military Weekend är en helg då man kan prova på att vara soldat inom Försvarsmakten. Många av deltagarna har en bakgrund i andra länder, och Major Nyström berättar för de medverkande att alla är jämlikaLäs mer

Folkdansaren Lena

Lena dansar i ett folkdanslag. Hon är orolig över folkdansens framtid och hur traditionen ska föras vidare. Samtidigt vill Tony från Hammarkullekarnevalen att Lenas folkdanslag ska delta i karnevalen. Kan Lena och Tony mötas iLäs mer

Polisen Ulf

Ulf arbetar som integrationspolis i utsatta förorter i Göteborg. Efter att en satsning på integrationspoliser lagts ned är han den enda kvarvarande. Han verkar för att skapa trygghet och öka förtroendet bland befolkningen i områdenLäs mer

Kommuntjänstemännen i Falun

Varje kommun måste enligt lag ordna en medborgarskapsceremoni för nya svenska medborgare. Efter år av lågt deltagande bildar man i Falun en kommitté för att locka fler nya svenska medborgare till ceremonin. Men vad skaLäs mer