Major Nyström

Military Weekend är en helg då man kan prova på att vara soldat inom Försvarsmakten. Många av deltagarna har en bakgrund i andra länder, och Major Nyström berättar för de medverkande att alla är jämlika inom Försvaret.

Lämna ett svar