Trailer

DET GODA LANDET är ett integrationsprojekt som tar ett helt nytt grepp på en omdebatterad fråga. I sex avsnitt följer vi myndigheter och föreningar i deras möte med nya svenskar och de utmaningar de möter.

Under 2015 sökte nästan 165 000 människor asyl i Sverige, fler per invånare än något annat västland och i absoluta tal endast slaget av Tyskland. DET GODA LANDET är en dokumentärfilmsserie som undersöker hur migration förändrar villkoren för samhället, dess institutioner och människor. I sex avsnitt skildras lika många delar av det svenska samhället som på olika sätt har berörts av immigration; polisen, arbetsmarknaden, försvaret, skolan, kommunen och civilsamhället. Visat ur tjänstemännens och civila aktörers perspektiv skildras de utmaningar som har uppstått till följd av samhällsförändringen. De som i sin yrkesroll arbetar med nya svenskar hamnar ofta i situationer där de ställs inför svåra beslut och avvägningar. De vill göra gott, men ibland leder välviljan dem till situationer de inte räknat med.

Kommentera