Press

Ny svensk dokumentärserie i SVT1 varje onsdag

Det flerfaldigt Kristallenbelönade produktionsbolaget Film and Tell presenterar i samarbete med UR den helt nya dokumentärserien Det goda landet. Serien visar hur politiska beslut påverkar människor i svallvågorna av migrationen.

– Vi har valt att skildra delar av det svenska samhället som på olika sätt har berörts av migrationen; polisen, arbetsmarknaden, försvaret, skolan, kommunen och civilsamhället. Genom att följa tjänstemän och civila aktörer får vi ta del av deras perspektiv och utmaningar som uppstått till följd av politiska beslut. De som i sin yrkesroll arbetar med nya svenskar hamnar ofta i situationer där de ställs inför svåra beslut och avvägningar. De vill göra gott, men ibland leder välviljan dem till situationer de inte räknat med, säger Åsa Ekman, en av regissörerna.

I seriens första avsnitt möter vi Polisen Ulf som är integrationspolis och verkar för att skapa trygghet och öka förtroendet i utsatta förorter. I Arbetsförmedlarna i Göteborg får vi komma nära förmedlarnas arbete med att få nya svenskar i jobb. Vi följer Major Nyström på en av Försvarsutbildarna anordnad prova på-helg, Military Weekend, där många ungdomar med utländsk bakgrund deltar. Läraren Maja får veta att de betyg hon sätter kan komma att påverka hennes nyanlända elevers möjligheter att få stanna i Sverige. Kommuntjänstemännen i Falun skildrar en kommuns ansträngningar att utforma en medborgarskapsceremoni för de nya svenskarna. Vi träffar Folkdansaren Lena som vill föra den svenska folkdanstraditionen vidare i det mångkulturella Sverige.

I totalt sex delar undersöker serien hur demokratiska beslut påverkar människor i civilsamhället och i deras yrkesroller. Det goda landet kommer att visas varje onsdag från den 31 januari till den 7 mars klockan 22.00 på SVT1. Avsnitten kommer efter sändning att finnas tillgängliga på UR Play här

Se trailer här

 

Vid frågor kontakta

Josefin Törngren Torp

073 716 87 32

josefin.torngren@filmandtell.com

Lämna ett svar